گروه ملی صنعتی فولاد ایران

  • خوزستان - اهواز - جاده اهواز خرمشهر - کیلومتر 9