اکباتان نیرو

  • مدیر - فارسی جانی
  • تهران - منطقه 7 - خرمشهر (آپادانا) - روبروی خیابان عشقیار (نیلوفر) - پ. 182 - ک.پ : 1533773711