شرکت سیستم های صندلی پارس

  • مدیر - کوروش رادمند
  • تهران - منطقه 21 - بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج) - کیلومتر 17 - خ. 56 - چهارراه آبان 1
  • ،