علوم پزشکی ایران - دانشکده بقیه اله

  • تهران - منطقه 1 - برادران موحد دانش (اقدسیه) - خ. مسجد جامع - مجتمع ولایت - ک.پ : 1956837173