گروه صنعتی ملی (کفش ملی)

  • مدیر - درویش
  • تهران - منطقه 21 - جاده قدیم کرج - کیلومتر 18 - شهرک صنعتی
ارزیابی