معاونت اجرایی جنوب غرب شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ - ش. 2

  • تهران - منطقه 5 - بزرگراه کاشانی - ایستگاه باصفا - ساختمان شماره 2
کلمات کلیدی :

انتقال نیرو

|

برق

|

نیرو

|

توزیع برق

ارزیابی