توسعه صنایع تاسیساتی ایران

  • مدیر - حکیم پور
  • تهران - منطقه 6 - خالداسلامبولی (وزرا) - خ. 15 - پ. 5 - ک.پ : 1513813611
  • ،
کلمات کلیدی :

تاسیسات

|

تاسیسات خدمات

ارزیابی