شرکت دیبا

  • مدیر - فرشاد فلاح زاده
  • البرز - کرج - سه راه رجایی شهر (گوهردشت) - بعد از ایستگاه تاکسی درختی