سفیدپلاست

  • مدیر - ابراهیم بیداری
  • تهران - منطقه 15 - خاوران - شهرک کاروان - 20 متری نخلی - 10 متری قائم - ک. 7 شرق - پ. 936 - ک.پ : 1855749798