شرکت مهندسی و ساخت چمان (تجهیزات نفتی)

  • مدیرعامل - حسین عباسی
  • تهران - منطقه 1 - قیطریه - خ. روشنایی - خ. قیطریه جنوبی - ک. دلپذیر - پ. 4 - ط. پنجم
  • ،