حمید - شعبه 2

  • مدیر - جنتی
  • تهران - منطقه 4 - استادحسن بنا (مجیدیه) شمالی - شمس آباد - پ. 4 - ک.پ : 1667818559