دکتر ناصر موثقی گرگری

  • تهران - منطقه 2 - شهرک قدس (غرب) - خ. پونک باختری - جنب اورژانس بیمارستان آتیه - ساختمان پزشکان آتیه - ط. دوم
مستقردر :

بیمارستان ایرانیان - بیمارستان تخصصی روانپزشکی
بیمارستان آتیه - بیمارستان
بیمارستان عرفان - بیمارستان
ارزیابی