تولیدی و صنعتی ستاره لاهیج

  • مدیرعامل - حسین فلاح ابراهیمی
  • تهران - منطقه 6 - خالداسلامبولی (وزرا) - خ. 13 - پ. 13 - ط. اول - واحد 4 - ک.پ : 1513816413