تهران شرق (نورد پروفیل)

  • مدیر - محمود صابری
  • پاکدشت - خاتون آباد دوم - کانال آب شمالی - ورودی شرقی - پ. 49
کلمات کلیدی :

اتصالات

|

پروفیل

|

لوله

ارزیابی