شرکت طراحی و مهندسی فرانگر صنعت

  • مدیرعامل - احمد نصری مهاجری
  • تهران - منطقه 7 - قائم مقام فراهانی - ک. عرفان - پ. 13 - ط. پنجم
  • ،