شرکت طراحی و مهندسی فرانگر صنعت

  • مدیرعامل - احمد نصری مهاجری
  • تهران - منطقه 7 - مطهری (تخت طاووس) - خ. میرزای شیرازی - ک. عرفان - پ. 13