دکتر منوچهر قارونی

  • تهران - منطقه 6 - فاطمی - روبروی سفارت پاکستان - پ. 260 - ک.پ : 1418635883
مستقردر :

بیمارستان امیراعلم - بیمارستان تخصصی گوش و حلق و بینی
بیمارستان آبان - بیمارستان
ارزیابی