امیر - کد 26

  • مدیر - حسین علی رجبی
  • پاکدشت - حصار امیر - خ. علامه طباطبایی - ک.پ : 3398199166
  • ،