دکتر شهلا بهره مند

  • تهران - منطقه 2 - شهرک قدس (غرب) - چهارراه پونک باختری - جنب اورژانس بیمارستان آتیه - ساختمان پزشکان آتیه
مستقردر :

بیمارستان آتیه - بیمارستان
ارزیابی