تیهو گشت پارسه

  • مدیر - فرانک ذاکر عباسعلی
  • فارس - شیراز - م. معلم - ط. فوقانی فست فود صوفی
  • ،