شرکت افرا ترنج

  • مدیر - روح اله فرحی
  • تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی (امیرآباد) - روبروی مرکز قلب تهران - نبش کوچه مجد - پ. 1783 - ط. دوم - ک.پ : 1413663465
  • ،

شرکت افرا ترنج در یک نگاهکنترل عفونت بیمارستانی به منظور دستیابی به آینده ای بهداشتی برای بیماران و پرسنل بیمارستان. کنترل عفونت بیمارستان (تست های مانیتورینگ). کنترل عملکرد دستگاههای استریل کننده.
ارزیابی