دهقان فلز

  • مدیر - حسین تنهازاده
  • خراسان رضوی - مشهد - بلوار سرخس - بعد از ساختمان ایستگاه تاجرآباد
ارزیابی