کارخانه سحر همدان (گوشتی)

  • مدیر - مسعود توتونچیان
  • همدان - همدان - شهرک صنعتی بوعلی - بلوار یکم - خ. سیزدهم
کلمات کلیدی :

کنسرو

ارزیابی