صنایع فلزی ایران

  • مدیر - فردمنش
  • تهران - منطقه 18 - جاده قدیم کرج - کیلومتر 5 - روبروی حمل و نقل آبادان - خ. شهدای صنایع فلزی - ک.پ : 1378749411
ارزیابی