دکتر مسعود قاسمی

  • تهران - منطقه 2 - سعادت آباد - نرسیده به بزرگراه نیایش - خ. 30 غربی - پ. 83 - ک.پ : 1997953413
مستقردر :

بیمارستان بهمن - بیمارستان
بیمارستان پارس - بیمارستان
بیمارستان ساسان - بیمارستان
بیمارستان لاله - بیمارستان
ارزیابی