حیدری

تراشکاری قطعات سبک وسنگین تاقطر 1600 میلیمتر
  • مدیر - فرهاد حیدری
  • اصفهان - اصفهان - شهرک صنعتی امیرکبیر - خ. نوآوران - بلوک 8 - پ. 38
ارزیابی
تشکر علیرضا : تشکر
بنده از مرکز امداد قفل که شماره آن رااز مرکز 118 تهران دریافت کردم کمال تشکر را دارم چون شب گذشته که از مسافرت میامدم کلید منزل را گم کرده بودم و با تماس با مرکز امدادقفل پرسنل آن شرکت در اسرع وقت خود رابه محل رسانده و درب منزل را بدون تخریب باز نمودند
تصاویر