دکتر خسرو جدیدی

  • تهران - منطقه 6 - عباسپور (توانیر) - جنب بیمارستان دی - ک. دوم - پ. 8 - ط. پنجم - واحد 8 - ک.پ : 1434873381
مستقردر :

بصیر - کلینیک چشم پزشکی
بیمارستان بقیه اله - سپاه - بیمارستان تخصصی قلب و عروق
بیمارستان بینا - بیمارستان تخصصی چشم پزشکی
ارزیابی