ضریح آفتاب

  • خراسان رضوی - مشهد - امام خمینی - جنب سازمان آموزش و پرورش رضوی