دکتر محمود رشیقی فیروزآبادی

  • تهران - منطقه 3 - ولی عصر - نرسیده به میدان ونک - جنب پل توانیر - پ. 1269/1 - ک.پ : 1517813117
مستقردر :

بیمارستان کسری - بیمارستان
بیمارستان نگاه - بیمارستان تخصصی چشم پزشکی
بیمارستان نور - بیمارستان تخصصی چشم پزشکی
ارزیابی