دکتر محمدحسین لشکری

  • تهران - منطقه 6 - م. فلسطین - روبروی اداره راهنمایی و رانندگی - پ. 510 - ط. اول - ک.پ : 1416893994
  • ،
مستقردر :

بیمارستان پارس - بیمارستان
ارزیابی