سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)

  • مدیرعامل - محسن باغبانزاده
  • تهران - منطقه 6 - کریمخان زند - بین ایرانشهر و خردمند جنوبی - پ. 102 - واحد 1 غربی
کلمات کلیدی :

اتحادیه

|

انجمن

|

تعاونی

ارزیابی