کار انرژی پویان

  • مدیر - علی رضا عباس نیا
  • تهران - منطقه 4 - فرجام - بین خیابان هنگام و آیت - پ. 962 - واحد 9 - ک.پ : 1681764811

کار انرژی پویان در یک نگاهدارای گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور - گروه شهرسازی و معماری - تخصص ساختمانهای مسکونی ، تجاری ، اداری ، صنعتی و نظامی
ارزیابی