سدید روشن

  • مدیر - رحمتی
  • تهران - منطقه 7 - بهشتی (عباس آباد) - خ. صابونچی (مهناز) - خ. مبینی - پ. 16 - ط. اول - واحد 2 - ک.پ : 1533664983