زند سیر

  • مدیر - مژگان عابدی
  • فارس - شیراز - بین فلکه هنگ و چهارراه بنفشه