دکتر نوشین صدر صادقی زاد

  • تهران - منطقه 5 - بزرگراه کاشانی - بلوار ابوذر جنوبی - بیمارستان پیامبران - ک.پ : 1471755111
مستقردر :

بیمارستان صارم - بیمارستان تخصصی زنان و زایمان
بیمارستان نجمیه - بیمارستان
ارزیابی