شرکت طرح و ساخت طوسی

  • مدیرعامل - سینا هاشمی اقدم
  • تهران - منطقه 2 - کوی نصر (گیشا) - پ. ۱۲ - واحد ۷ - ک.پ : 1446713379