شرکت پارس متال

  • مدیر - تقی نژاد
  • تهران - منطقه 21 - بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج) - کیلومتر 8 - خ. 16 (رنگین) - خ. 2 - پ. 2 - ک.پ : 1389797911
ارزیابی