سانتیگراد (صنعتی)

  • مدیر - رضا خیری
  • تهران - منطقه 7 - آفریقا (جردن) - بلوار اسفندیار - پ. 7 - ط. اول