شرکت صنایع غذایی سپاس مهر (اسنک جیم جیم)

  • مدیر - علی بیضایی محمدآبادی
  • تهران - منطقه 7 - بهشتی (عباس آباد) - روبروی پمپ بنزین پاکستان - ک. نیریزی - پ. 7 - ک.پ : 1587743311
  • ،