دکتر عباس علی ناصحی

  • تهران - منطقه 5 - بزرگراه کاشانی - نرسیده به جنت آباد - جنب داروخانه شبانه روزی بیدار - پ. 3 - ط. دوم - ک.پ : 1473959616
مستقردر :

بیمارستان ایرانیان - بیمارستان تخصصی روانپزشکی
بیمارستان آزادی - بیمارستان
بیمارستان بهمن - بیمارستان
بیمارستان میمنت - بیمارستان تخصصی روانپزشکی
ارزیابی