ش. 564 - ملکیان، کمال

  • مدیر - کمال ملکیان
  • تهران - منطقه 8 - تهرانپارس - بین خیابان تیرانداز و رشید - پ. 237 - ک.پ : 1653959815