شرکت نواکسیر

  • مدیر - بیژن امینی
  • تهران - منطقه 6 - کریمخان زند - نرسیده به میدان 7 تیر - ساختمان 46 - ط. نهم - واحد 17 - ک.پ : 1584893148
  • ،