دکتر حمید قاضی

  • تهران - منطقه 3 - م. ونک - بالاتر از چهارراه جهان کودک - ک. صانعی - پ. 1
  • ،
مستقردر :

تختی (راه آهن) - داروخانه شبانه روزی
ونک - کلینیک چشم پزشکی
ارزیابی