گروه صنایع الکترونیک ایران (صاایران)

  • مدیر - حسین باقری
  • تهران - منطقه 1 - پاسداران - خ. لنگری