شرکت فاران صنایع الکترونیک

  • مدیر - حمیدرضا ادیبی
  • تهران - منطقه 6 - احمدقصیر (بخارست) - خ. شانزدهم - پ. 3