سرین فلز

  • مدیر - حسینی
  • قزوین - بویین زهرا - جاده بویین زهرا - شهرک صنعتی آراسنج - خ. رازقی