خدمات فنی میادین آسماری

  • مدیرعامل - مرتضی عسگری
  • تهران - منطقه 4 - عراقی - خ. ابوذر - ک. کوهسار - پ. 10 - واحد 10
کلمات کلیدی :

حفاری

ارزیابی