بانک مهر اقتصاد - شعبه سردشت - کد 6702

  • آذربایجان غربی - سردشت - امام - م. صالح الدین ایوبی
  • ،
ارزیابی
آسایش وهحساس کرامت کریم : آسایش وهحساس کرامت
محیط بانک آرام و با نشاط است ،برخورد کارکنان محترمانه و متین بوده لذا با حضور در بانک احساس ارامش و کرامت خواهی کرد. به نسبت خودم نهایت تشکر وقدردانی دارم.