صنایع کوره حسام

  • مدیر - منصور اصفهانی
  • دماوند - رودهن - بومهن - خ. قدرتی (عسگری) - پ. 79
ارزیابی