نفت سوز و گازسوز تبریز

  • آذربایجان شرقی - تبریز - جاده تهران - کیلومتر 5 - فلکه بسیج - خ. صنعت اول - جنب کمیته امداد امام خمینی
کلمات کلیدی :

سماور

ارزیابی